Regionalny oddział w Poznaniu

Działalność oddziału

Obrońca z urzędu

Regionalna Rada w maju 2016 roku, na wniosek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, rekomendowała do pełnienia funkcji obrońcy z urzędu i obrońcy z wyboru biegłą rewident Urszulę Piszczorowicz nr w rej. 3151 . Po odbyciu szkoleń organizowanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny i podpisaniu stosownych dokumentów Urszula Piszczorowicz  została wpisana na listę obrońców z urzędu,  mogąc tym samym uczestniczyć w postępowaniach dyscyplinarnych jako obrońca.

Dane teleadresowe:

Urszula Piszczorowicz 
tel.: 603 134 594,
e-mail:biuro@up-audytor.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR