Regionalny oddział w Poznaniu

KONSULTACJE dla BIEGŁYCH REWIDENTÓW

1 października 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że - kontynuując projekt bieżącego i praktycznego wsparcia biegłych rewidentów z RO PIBR w Poznaniu - uruchamiamy bezpłatne konsultacje w siedzibie Oddziału, obejmujące następującą problematykę:

- e-sprawozdania finansowe – kwestie techniczne i merytoryczne,

- e-podpisy – kwestie techniczne i merytoryczne,

- standardy wykonywania zawodu,

- standardy kontroli jakości,

- zasady etyki zawodowej,

- narzędzia informatyczne stosowane w pracy biegłego rewidenta,

- nowa ustawa o biegłych rewidentach,

- przepisy i standardy z zakresu rachunkowości,

- prawa i obowiązki biegłego rewidenta w postępowaniach przed organami PIBR i KNA,

Konsultacje nie obejmują zagadnień prawno – podatkowych

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie w RO PIBR w Poznaniu (tel.: 61 66 111 77, 604 591 146

e-mail: barbara.grzybowska@pibr.poznan.pl  najpóźniej 2 dni robocze przed wybranym terminem konsultacji.

Terminy konsultacji w październiku 2019 r.:

- 11.10.2019 r. (piątek) godz. 17:00 – 19:00

- 31.10.2019 r. (czwartek) godz. 17:00 – 19:00

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR