Regionalny oddział w Poznaniu

Szkolenia


Najbliższe szkolenie:
Temat: Odpowiedzialność zawodowa a rola Rzecznika Praw Biegłego Rewidenta
Prowadzący: Kamil Jesionowski, dr Maciej Zieliński, Renata Zielińska
Data: 23 maja 2024 r.
Cena: 50.00

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU


Władze


Regionalna Rada
 • Małgorzata Wojtyla – Prezes
 • Małgorzata Ślebzak – Zastępca prezesa
 • dr Grzegorz Skałecki – Sekretarz
 • Tomasz Karpiński – Skarbnik
 • Piotr Woźniak – Członek Rady
 • Mikołaj Trzeciak – Członek Rady
Komisja Rewizyjna
 • Małgorzata Zandecka – Przewodnicząca
 • Krystyna Sakson – Sekretarz
 • Bożena Poznańska – Członek Komisji


Delegaci na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów   → lista tutaj

O oddziale


Informacje ogólne: 

Regionalne Oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (dawniej: Krajowej Izby Biegłych Rewidentów) powstały na mocy uchwały z dnia 20 czerwca 1992 roku I. Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Zostały one utworzone w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i działalności zawodowej jej członków. Aktualnie funkcjonuje 25 regionalnych oddziałów PIBR. Regionalny Oddział PIBR w Poznaniu jest drugim pod względem liczebności członków oddziałem w Polsce, przynależy do niego bowiem 627 biegłych rewidentów (stan na 30 czerwca 2023 roku). Regionalny Oddział PIBR w Poznaniu obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski (wielkopolski), jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, obornicki, ostrowski (wielkopolski), ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki (wielkopolski), turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski, Poznań, Kalisz, Konin, Leszno.

Regionalny Oddział PIBR w Poznaniu zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także z zadań jakie nakłada Statut PIBR.

W ramach działalności w Regionalnym Oddziale PIBR w Poznaniu realizujemy między innymi następujące zadania:

 • dbamy o interesy zawodowe biegłych rewidentów,
 • jednoczymy środowisko biegłych rewidentów,
 • promujemy zawód biegłego rewidenta w środowisku lokalnym, szczególnie akademickim,
 • organizujemy szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów oraz samokształcenia,
 • pomagamy kandydatom na biegłych rewidentów w zakresie organizacji praktyk i aplikacji,
 • współpracujemy z uczelniami wyższymi naszego regionu, lokalnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi, z firmami audytorskimi,
 • współpracujemy z organami PIBR, zapewniamy przepływ informacji pomiędzy Krajową Radą Biegłych Rewidentów, a regionalnym środowiskiem biegłych rewidentów,
 • organizujemy wykłady i konferencje zapewniając przy tym możliwość wymiany poglądów,
 • podejmujemy i prowadzimy działania zmierzające do zapewnienia badanym jednostkom wysokiego poziomu wykonywania usług,
 • realizujemy zadania wynikające z uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów oraz Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Oddziału, a także uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Regionalnej Rady.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej oraz na facebook’u.

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

ul. Morawskiego 1
60-239 Poznań
tel.: 61 66 111 77, 604 591 146
fax: 61 86 99 251
e-mail: poznan@pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl

do biura RO PIBR w Poznaniu zapraszamy w dniach:

 • poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -16.00

Numer konta
PKO BP S.A.
30 1020 4027 0000 1902 0364 4127

Jesteśmy również na Facebooku:

Zadaj pytanie


Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR