Regionalny oddział w Poznaniu

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Analiza plików JPK_VAT i JPK_KR w autorskim narzędziu .

Data: 24 września 2021 r.
Prowadzący: Marzena Pietraszek
BRAK MIEJSC

Szkolenie on-line 4h samokształcenie. Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów wynosi 300PLN brutto. Godz. 9.00 - 12.15

Benefis Michała Grudzińskiego czyli BajoBongo

Data: 4 października 2021 r.
Prowadzący: Michał Grudziński
Cena: 20.00

Scena na Piętrze ul. Masztalarska 8 godz. 19.00 Dla biegłych rewidentów seniorów oraz opłacających obniżoną składkę udział jest darmowy

Analiz plików JPK_VAT i JPK_KR w autorskim narzędziu.

Data: 28 września 2021 r.
Prowadzący: Marzena Pietraszek
BRAK MIEJSC

Szkolenie on-line 4h samokształcenie. Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów wynosi 300PLN brutto. Godz. 9.00 - 12.15

Moduł 1 Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli.

Data: 25 - 26 października 2021 r.
Prowadzący: Władysław Fałowski
Cena: 340.00

ODZBR 16h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 440zł

Moduł 2 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 21 września 2021 r.
Prowadzący: Krzysztof Budasz
BRAK MIEJSC

ODZBR 8h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 2 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 1 października 2021 r.
Prowadzący: Krzysztof Budasz
BRAK MIEJSC

ODZBR 8h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 2 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 13 - 14 października 2021 r.
Prowadzący: Krzysztof Budasz
BRAK MIEJSC

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 2 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 19 listopada 2021 r.
Prowadzący: Krzysztof Budasz
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 3 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego.

Data: 30 września - 1 października 2021 r.
Prowadzący: Ernest Podgórski
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 4 Zmiany regulacji w zakresie usług wykonywanych zgodnie ze standardami wykonywania zawodu biegłego

Data: 20 października 2021 r.
Prowadzący: Ernest Podgórski
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 8 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności.

Data: 26 - 27 września 2021 r.
Prowadzący: Tomasz Karpiński
Cena: 340.00

ODZBR 16h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 440zł

Moduł 8 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności.

Data: 15 - 16 listopada 2021 r.
Prowadzący: Tomasz Karpiński
Cena: 340.00

ODZBR 16h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 440zł

Moduł 9 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych.

Data: 9 - 10 października 2021 r.
Prowadzący: Mikołaj Trzeciak
Cena: 340.00

ODZBR 16h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 440zł

Moduł 10 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych.

Data: 28 - 29 października 2021 r.
Prowadzący: Tomasz Karpiński/Piotr Woźniak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 13 Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształceniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość.

Data: 22 - 23 listopada 2021 r.
Prowadzący: Justyna Zakrzewska
Cena: 340.00

ODZBR 16h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 440zł

Moduł 14 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania.

Data: 2 - 3 listopada 2021 r.
Prowadzący: Marzena Remlein / Ewa Różańska / Dawid Obrzeżgiewicz / Maria Kiedrowska /Justyna Zakrzewska
BRAK MIEJSC

ODZBR 16h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 440zł

Moduł 14 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania.

Data: 24 - 25 listopada 2021 r.
Prowadzący: Marzena Remlein / Ewa Różańska / Dawid Obrzeżgiewicz / Maria Kiedrowska /Justyna Zakrzewska
Cena: 340.00

ODZBR 16h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 440zł

Moduł 15 Praktyczne zastosowanie MS EXCEL w badaniu sprawozdań finansowych.

Data: 11- 12 października 2021 r.
Prowadzący: Tomasz Karpiński
Cena: 450.00

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 550zł

Moduł 16 Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości.

Data: 15 października 2021 r.
Prowadzący: Mikołaj Trzeciak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 17 Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne.

Data: 5 listopada 2021 r.
Prowadzący: Piotr Woźniak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 18 Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym.

Data: 30 września 2021 r.
Prowadzący: Małgorzata Ślebzak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 18 Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym.

Data: 21 - 22 października 2021 r.
Prowadzący: Małgorzata Ślebzak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 19 Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania.

Data: 29 września 2021 r.
Prowadzący: Piotr Woźniak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 19 Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania.

Data: 2 - 3 listopada 2021 r.
Prowadzący: Piotr Woźniak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 20 Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym.

Data: 6 października 2021 r.
Prowadzący: Mikołaj Trzeciak
BRAK MIEJSC

ODZBR 8h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 20 Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym.

Data: 6 listopada 2021 r.
Prowadzący: Mikołaj Trzeciak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30-15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 20 Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym.

Data: 17- 18 listopada 2021 r.
Prowadzący: Mikołaj Trzeciak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 21 Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej.

Data: 7 października 2021 r.
Prowadzący: Mikołaj Trzeciak
Cena: 170.00

ODZBR 4h on-line 8.30-12.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 200zł

Moduł 21 Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej.

Data: 7 listopada 2021 r.
Prowadzący: Mikołaj Trzeciak
Cena: 170.00

ODZBR 4h on-line 8.30-12.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 200zł

Moduł 21 Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej.

Data: 24 listopada 2021 r.
Prowadzący: Mikołaj Trzeciak
Cena: 170.00

ODZBR 4h on-line 16.00 -19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 200zł

Moduł 22 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.

Data: 20 września 2021 r.
Prowadzący: Tomasz Karpiński
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30 - 15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 22 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.

Data: 19 - 20 października 2021 r.
Prowadzący: Tomasz Karpiński
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 22 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.

Data: 8 listopada 2021 r.
Prowadzący: Tomasz Karpiński
BRAK MIEJSC

ODZBR 8h on-line 8.30 - 15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 23 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część I - przychody.

Data: 5 - 6 października 2021 r.
Prowadzący: Ernest Podgórski
Cena: 340.00

ODZBR 16h on-line 8.30 - 15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 440zł

Moduł 23 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część I - przychody.

Data: 28 - 29 października 2021 r.
Prowadzący: Ernest Podgórski
Cena: 340.00

ODZBR 16h on-line 8.30 - 15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 440zł

Moduł 23 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część I - przychody.

Data: 17 - 18 listopada 2021 r.
Prowadzący: Ernest Podgórski
Cena: 340.00

ODZBR 16h on-line 8.30 - 15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 440zł

Moduł 26 Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe.

Data: 22 października 2021 r.
Prowadzący: Krzysztof Budasz/Tomasz Karpiński
BRAK MIEJSC

ODZBR 8h on-line 8.30 - 15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 26 Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe.

Data: 4 - 5 listopada 2021 r.
Prowadzący: Krzysztof Budasz/Tomasz Karpiński
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 27 Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania.

Data: 18 października 2021 r.
Prowadzący: Ernest Podgórski
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30 - 15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 27 Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania.

Data: 7 października 2021 r.
Prowadzący: Ernest Podgórski
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30 - 15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 27 Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania.

Data: 22 - 23 listopada 2021 r.
Prowadzący: Ernest Podgórski
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 28 Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP.

Data: 26 października 2021 r.
Prowadzący: Piotr Woźniak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30 - 15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 28 Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP.

Data: 9 - 10 listopada 2021 r.
Prowadzący: Piotr Woźniak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 29 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu.

Data: 25 września 2021 r.
Prowadzący: Piotr Woźniak
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30 - 15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 29 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu.

Data: 29 października 2021 r.
Prowadzący: Justyna Zakrzewska
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 8.30 - 15.00 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Moduł 29 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu.

Data: 26-27 października 2021 r.
Prowadzący: Justyna Zakrzewska
Cena: 290.00

ODZBR 8h on-line 16.00 - 19.15 Cena dla biegłych rewidentów z innych Oddziałów 340zł

Informacje dodatkowe

Warunki uczestnictwa w szkoleniach online:
 • Uczestnik szkolenia musi posiadać dostęp do komputera wyposażonego w głośniki i mikrofon oraz być podłączony do stabilnego łącza internetowego
  o minimalnej prędkości 10 MB/sek.
 • Aby  zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii lub zatrzymywania obrazu w trakcie webinaru należy wstrzymać lub zakończyć pobieranie plików z internetu i zamknąć nieużywane karty przeglądarki. Radzimy również, wyłączyć wszystkie programy, które mogą negatywnie wpływać na prędkość połączenia: Skype, torrenty i inne.
 • Sprawdź, czy Twój sprzęt działa poprawnie, oraz jaką masz prędkość łącza. W tym celu kliknij w odnośnikhttps://myownconference.pl/tester/.
 • Na dzień przed szkoleniem, uczestnik otrzyma e-mail przypominający o szkoleniu. W dalszej kolejności, 40 min. przed webinarium uczestnik otrzyma wiadomość, wraz z linkiem umożliwiającym dołączenie do sesji. (Zalecane przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox) 

Realizacja szkoleń ODZBR online:

 • Szkolenia prowadzone będą na platformie "my own CONFERENCE".
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (lub papierowej) zatwierdzone przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.
 • Podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w nich oraz przystąpienie do testu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy.
 • Szkolenie odbędzie się, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
 • Zajęcia z modułu 8h realizowane będą w jednym dniu w godz. 8.30 - 15.00, moduł 16h odpowiednio 2 dni w godz. 8.30 - 15.00, zajęcia popołudniowe 2 dni w godz. 16.00 - 19.15
 • Po otrzymaniu SMS-a informującego o tym, że szkolenie się odbędzie, uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty na konto RO PIBR w Poznaniu
  nr PKO BP SA 30 1020 4027 0000 1902 0364 4127, podając w treści przelewu imię, nazwisko nr modułu oraz datę szkolenia. 
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wysłane zostanie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail a informacja o odbytym szkoleniu do PIBR w Warszawie.
 • W sytuacjach wyjątkowych zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu, wykładowcy bądź odwołania szkolenia.

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR