Regionalny oddział w Poznaniu

Jednolity tekst ustawy o rachunkowości

6 lutego 2021 r.

W Dzienniku Ustaw 2021 poz. 217 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości.

Przypominamy o odpowiednim zaktualizowaniu metryki ww. ustawy o rachunkowości w odniesieniu do dokumentów 
stosowanych podczas wykonywania usług (np. w sprawozdaniu z badania, w umowach itd.)

Dokument do pobrania.....

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR