Regionalny oddział w Poznaniu

PANA - elektroniczne wzory formularzy sprawozdawczych

9 lutego 2021 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego udostępniła elektroniczne wzory formularzy sprawozdawczych, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218). Weszło ono w życie z dniem 9 lutego 2021 r. i określa wzory formularzy sprawozdawczych oraz sposób ich przekazywania do Agencji.
Formularze są możliwe do pobrania, zapisania i wypełnienia. Zawierają one dane słownikowe oraz algorytmy ułatwiające jego wypełnienie. Do formularzy jest także dołączona instrukcja opisująca sposób wypełniana sprawozdania.
Firmy audytorskie będą składać ww. formularze poprzez uruchomiony System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA. Oznacza to konieczność wcześniejszej rejestracji w ww. systemie i uzyskania danych dostępowych.

https://pana.gov.pl/sprawozdanie-roczne/
 
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR