Regionalny oddział w Poznaniu

Prawo pracy i prawo gospodarcze 2021

22 lutego 2021 r.

W ramach samokształcenia ( 6h ) zapraszamy w dniu 5.03 godz. 9.30 na szkolenie "Prawo pracy i prawo gospodarcze 2021r." Szkolenie on-line, poprowadzi Pan Arkadiusz Opala sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze specjalizujący się od wielu lat
w prawie cywilnym w tym gospodarczym i prawie pracy.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy przez zakładkę "szkolenia"

                               Prawo pracy i prawo gospodarcze  2021

 • umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, czy ten podział ma jeszcze sens;
 • praktyka w nowych umowach na czas określony; kontratypy tych umów i ich zastosowanie;
 • zdalne zawieranie umów o pracę; zdalne rozwiązywanie umów o pracę;
 • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w czasie pandemii;
 • praca zdalna i telepraca w czasie pandemii praca zdalna z zagranicy;
 • czas pracy – przedłużanie okresu rozliczeniowego jak go wprowadzić;
 • obniżenie wymiaru czasu pracy;
 • niedozwolonych klauzul wykorzystywanych we wzorcach umownych;
 • rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z zastrzeżeniem, że ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialność sprzedawcy na zasadzie rękojmi będzie jednak nadal możliwe;
 • roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;
 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa (wynikającego z art. 38a ustawy o prawach konsumenta).
Zachęcamy do udziału.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR