Regionalny oddział w Poznaniu

Badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie na podstawie sprawozdań rocznych za rok 2020 oraz wyników kontroli. Wybrane zagadnienia

6 lipca 2021 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała dokument pt. "Badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie
na podstawie sprawozdań rocznych za rok 2020 oraz wyników kontroli. Wybrane zagadnienia".
W publikacji przeprowadzona została analiza badań sprawozdań finansowych w oparciu o informacje przekazane przez firmy audytorskie oraz doświadczenia związane z kontrolami przeprowadzanymi przez PANA.
Link do publikacji......
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR